Bent u via de CANON binnen gekomen? De homepage van dit dossier: periodata.nl

 

Dossier: Willem van Oranje

Samengesteld door Dr Gerrit Drost

 

 

1. Chronologie Willem van Oranje (Pdf)

Deze chronologie is bijgewerkt door Maggy Wishaupt

2. Bibliografie Willem van Oranje (pdf)

3. Digitale edities (Pdf):De digitale edities zijn OCR gescand en gecontroleerd. De spelling van oudere edities is lichtelijk gemoderniseerd (zo is vierde naamvals ñn en de sch weggelaten).

Blok, P.J.,

De godsdienst van Willem van Oranje, in Idem, Verspreide Studie op het Gebied der Geschiedenis, Groningen: J.B. Wolters, 1903, pp. 126-153.

 

Blok, P.J.,

Willem de Eerste, Prins van Oranje. Geïllustreerd onder toezicht van Mr. N. Beets, onder-directeur van 's Rijksprentenkabinet, 2 delen, Amsterdam : Meulenhoff, 1919-1920.

 

Schelven, A.A. van,

Willem van Oranje. Een boek ter gedachtenis van idealen en teleurstellingen, Haarlem, Tjeenk Willink, 1933. (2e druk Amsterdam, W. Ten Have, 1943).

 

Schenk, M.G. (ed.),

Geschriften van 1568. Verantwoordinge, Verklaringhe ende Waerschowinghe mitsgaders eene Hertgrondighe Begeerte des edelen, lancmoedighen ende hooghgeboren Princen van Oraengien. Naar de eerste drukken van 1568 opnieuw uitgegeven en ingeleid door Dra M.G. Schenk, met een voorwoord van Prof. Dr A.A. van Schelven en portret van den prins naar de gravure van Hendrick Goltzius, Amsterdam-Sloterdijk: Wereldbibliotheek, 1933. 157 blz. ill.

 

4. Digitale bronnen over Oranje:

 

De la forma del proceso y algunas principales causas por las cuales Guillermo de Nassao, Principe de Orange, fue; condenado. Sacada en suma de los autos de su proceso.

(Archivo de Simancas ñ Estado - Legajo 538).

Een onbekend gebleven Spaans document over het proces van de Raad van Beroerten (Bloedraad) van de hertog van Alva tegen Willem van Oranje.

Inleiding.Originele editie en Nederlandse vertaling.

De tekst van de dagvaarding (daghement) aan Oranje om voor de Raad van Beroerten te verschijnen.

Oranje's antwoord op de dagvaarding van de Raad van Beroerten aan de Procureur-Generaal.

Oranje's antwoord op de dagvaarding van de Raad van Beroerten aan de Hertog van Alva.

Het vonnis (Frans en Nederlands) dat de Raad van Beroerten uitsprak tegen Oranje.

5. Varia.

a. Enkele opmerkingen over de oudste afbeelding van de moord op de Prins.